Hỗ trợ khách hàng

  0938788646

Nick chat: demo_skype

Xử lý mùi hôi

Xử lý chất thải nước thải

Nuôi trồng thủy hải sản

Năng lượng xanh

Gem - Một công nghệ thích hợp khống chế mùi hôi hữu cơ hiệu quả

1. Ứng dụng chế phẩm GEM giảm thiểu mùi hôi tại khu xử lý chất thải rắnTây Bắc thành phố HCM, Phước Hiệp Củ Chi”- từ 9/8/2004 đến 17/8/2004

      Trong hai năm 2004, 2005, theo yêu cầu của Sở Tài Nguyên - Môi trường TP.HCM, Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới và Bảo Vệ Môi trường TP.HCM- VITTEP đã tiến hành khảo sát hiệu quả xử lý mùi hôi của chế phẩm GEM đối với rác thải sinh hoạt tại bãi chôn lấp Tam Tân - Củ Chi trong điều kiện hoạt động bình thường hàng ngày. Trung bình bãi chôn lấp này tiếp nhận từ 2500 đến 3500 tấn rác:

Diễn biến nồng độ các chất khí H2S,CH4, NH3, Mercaptan tại vị trí K5 (khu vực ô chôn lấp đang hoạt động) vào thời điểm buổi tối các ngày trong đợt khảo nghiệm.


 


Diễn biến nồng độ các chất khí H2S,CH4, NH3, Mercaptan tại vị trí K6 (điểm di động theo rác được chôn lấp hàng ngày) vào thời điểm buổi tối các ngày trong đợt khảo nghiệm.

 


Kết luận:

 

        Vể tổng thể cả cuộc khảo nghiệm cho thấy chế phẩm GEM có hiệu quả đối với việc giảm nồng độ các chất khí có chứa lưu huỳnh với nồng độ H2S và Mercaptan giảm khoảng 25% so với lúc sử dụng EM. Tác dụng đối với việc giảm nồng độ NH3 trong không khí của chế phẩm GEM cũng khá cao, nồng độ khí NH3 giảm đến 30% so với lúc sử dụng EM.
Về chi tiết diễn biến mùi tại các vị trí tương đối khác nhau, tuy nhiên hiệu quả giảm mùi thể hiện rõ nhất là tại các vị trí chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình trung chuyển, chôn lấp và san ủi rác, cụ thể là vị trí K3, K5 và K6. Tại các vị trí này cho thấy nồng độ các chất khí gây mùi đã giảm hẳn, điều này thể hiện bằng độ dốc của đồ thị diễn biến nồng độ các chất khí gây mùi tại các vị trí này cao hơn hẳn so với các vị trí khảo sát còn lại. Tại đây, hiệu quả xử lý mùi của chế phẩm GEM đối với NH3 lên đến 40%, còn H2S và Mercaptan là 30% so với sử dụng EM.
Kết quả phân tích khí CH4 cũng cho thấy đã có những tác dụng nhất định lên các quá trình phân hủy các chất hữu cơ để tạo thành khí CH4, nhưng nhìn chung mức dao động của CH4 trong quá trình khảo nghiệm của chế phẩm GEM là tương đối thấp.


2. Kết quả khảo nghiệm “Việc ứng dụng chế phẩm GEM & Uyama giảm thiểu mùi hôi tại bãi chôn lấp rác Phước Hiệp và Gò Cát” từ 8/4/2005 đến 10/7/2005.
•       VITTEP sử dụng hai phương pháp khảo nghiệm là thu mẫu khí để phân tích (quan trắc) và sử dụng chuyên gia để đánh giá mùi.
•       Các điểm thu mẫu khí là 3 điểm tại khu vực chôn lấp (điểm đầu gió, điểm di động và điểm cố định) và 2 điểm tại sàn trung chuyển (điểm đầu gió và điểm cố định).

 

Diễn biến nồng độ trung bình của các thông số chỉ thị ghi nhận được trong các ngày khảo nghiệm chế phẩm GEM tại bãi chôn lấp rác Phước Hiệp.
 


Diễn biến nồng độ trung bình của các thông số chỉ thị ghi nhận được trong các ngày khảo nghiệm chế phẩm GEM tại bãi chôn lấp rác Phước Hiệp tại điểm cố định K3.
 


Biểu đồ đánh giá: Diễn biến thang mùi theo đánh giá khứu quan chuyên gia tại các vị trí trong thời gian khảo sát tại bãi chôn lấp Phước Hiệp - Củ Chi (GEM).


Kết quả khảo nghiệm:

1.    NH3: khi sử dụng chế phẩm GEM, nồng độ NH3 trung bình được giảm thiểu từ 1.213 mg/m3 (nền EM) xuống còn 0.297 mg/m3. Hiệu suất xử lý đạt 75.5%.
2.    H2S: khi sử dụng chế phẩm GEM, nồng độ H2S trung bình được giảm thiểu từ 0.1328 mg/m3 xuống còn 0.00465 mg/m3. Hiệu suất xử lý đạt 64.98 %.
3.    Mercaptan: khi sử dụng chế phẩm GEM, nồng độ Mercaptan trung bình được giảm thiểu từ 0.0055 mg/m3 xuống còn 0.0042 mg/m3. Hiệu suất xử lý đạt 23.24 %.
4.    CH4: khi sử dụng chế phẩm GEM, nồng độ CH4 có gia tăng so với sử dụng chế phẩm EM.
5.    Nồng độ CO2 tăng 1,84 lần so với sử dụng EM.
6.    Nồng độ  BOD5 giảm được 29,67 % so với sử dụng EM.
7.    Nồng độ COD giảm được 43,77 % so với sử dụng EM.
8.   Tổng Photpho tăng 1,4 lần so với sử dụng EM.
9.   Tổng Nitơ và Coloform gần như không thay đổi so với sử dụng EM.
10. Khối lượng nước rỉ rác tăng xấp xỉ 1,13 lần so với sử dụng EM.
11. Khả năng khử mùi ổn định trong quá trình khảo sát.

Tin mới

Cúp & Chứng nhận

 

Thiết kế Website tại Vipweb.vn