Hỗ trợ khách hàng

  0938788646

Nick chat: demo_skype

Xử lý mùi hôi

Xử lý chất thải nước thải

Nuôi trồng thủy hải sản

Năng lượng xanh

Báo cáo nghiệm thu xử lí nước rỉ rác

TÓM TT NI DUNG BÁO CÁO NGHIM THU

“HOÀN THÀNH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC GÒ CÁT, CÔNG SUẤT 10 M3/NGÀY

 

 

Đơn vị bàn giao: Sở Khoa học & Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tư vấn Công nghệ và Môi trường CTA

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Việt Thu

 1.   Giới thiệu

Theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ số 175/HĐ-SKHCN ngày 28/11/2006 giữa Sở Khoa học & Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh và Trung tâm Tư vấn Công nghệ và Môi trường CTA.Trung tâm CTA đã nghiên cứu và đi đến hoàn chỉnh quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác Gò Cát công suất 10m3/ngày.

2.   Sơ đồ công nghệ của hệ thống pilot xử lý

 

 

 

 

 

-         Trong sơ đồ công nghệ của Trung tâm CTA, quá trình phân hủy sinh học kỵ khí được thực hiện bằng phương pháp sinh trưởng lơ lửng với sinh khối được bổ sung ngay từ đầu kết hợp với công đoạn thu hồi khí metan (Biogas), góp phần tiết kiệm nhiên liệu trong quy trình xử lý.

-         Giai đoạn hiếu khí ứng dụng giá thể dính bám, giúp nâng cao mật độ vi sinh trong thiết bị và tăng cường sự tiếp xúc giữa chất ô nhiễm trong nước và vi sinh, nhờ đó hiệu quả phân hủy cao hơn nhiều lần, ngoài ra còn có tác dụng làm giảm kích thước thiết bị và giảm mặt bằng bố trí thiết bị một cách đáng kể.

 3.   Kết quả vận hành thực tế

-   Thông số ô nhiễm của nước rỉ rác đầu vào:

COD = 21000 – 26000 mg/l; NH4+ = 3000 – 4000 mg/l; pH = 6,8 – 7,2

-   Thông số ô nhiễm của nước rỉ rác sau khi yếm khí 45 ngày (13/02/2007):

COD = 2300 mg/l; NH4+ = 2000 mg/l; pH = 7,5

Nhận xét:

Sau 45 ngày xử lý có nhân sinh khối ban đầu và tuần hoàn trong bồn yếm khí, chỉ số COD giảm 87 – 89,6%, NH4+ giảm 33 – 50%, pH của nước rỉ rác tăng lên nhưng không nhiều. Như vậy, khâu kỵ khí thu biogas làm giảm một cách đáng kể các thông số ô nhiễm, đặc biệt là COD. Ngoài ra, chỉ sau 10 ngày yếm khí, Trung tâm CTA đã thu một lượng khí biogas đáng kể, ứng dụng để đốt đất sét. So với quy trình được tiến hành tại phòng thí nghiệm của Trung tâm CTA, mô hình pilot trong giai đoạn yếm khí cho kết quả không đổi.

-   Thông số ô nhiễm của nước rỉ rác sau khi xử lý hiếu khí:

COD = 1000 - 1200 mg/l; NH4+ = 200 - 300 mg/l; pH = 9,3

Nhận xét:

Sau giai đoạn hiếu khí, COD giảm từ 35 – 43% và NH4+ giảm 85-90% so với COD sau giai đoạn yếm khí. So với kết quả thu được từ tại phòng thí nghiệm, các chỉ số COD, NH4+ trên bãi rác đều không đạt kết quả như trong phòng thí nghiệm vì hệ thống sục khí không thể hoạt động liên tục.

Tin mới

Cúp & Chứng nhận

 

Thiết kế Website tại Vipweb.vn