Đặt câu hỏi

Xử lí chất thải, nước thải GEM - P1

Công dụng :- Bổ sung chủng loại vi sinh vật hữu ích vào rác thải, nước thải.- Tiết kiệm được chi phí vận hành hệ thống xử lí nước thải vì rút ngắn thời gian khởi động ban đầu; giảm thời gian sục khí.- Kích hoạt hệ vi sinh tự nhiên nên làm tăng mật độ vi sinh có ích trong hệ thống xử lý.- Tăng khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ, đặc biệt hiệu quả để phân hủy các chất hưũ cơ mạch vòng khó phân hủy sinh học trong điều kiện bình thường.- Làm giảm từ 25% đến 80% các thông số ô nhiễm như COD, BOD, SS, H2S, NH3 . . . . trong nước thải.- Sử dụng được cho bể hiếu khí và kị khí.- Kích thích quá trình phát sinh khí biogas nhanh hơn, làm giảm hàm lượng chất thải rắn đến 50%. * Ứng dụng cho hệ t
2


Characters written: